Phúc lợi tại AN’S SCHOOL

Phúc lợi tại AN’S SCHOOL

 • Chế độ thưởng

  Theo quy định công ty.

 • Chế độ bảo hiểm

  Theo quy định công ty.

 • Du lịch hàng năm

  Theo quy định công ty.

 • Cung cấp đồng phục

  3 bộ/năm.

 • Chăm sóc sức khoẻ

  Khám định kì hằng năm.

 • Tăng lương

  Theo năng lực và thái độ làm việc.

 • Nghỉ phép năm

  Theo quy định của bộ luật lao động sau khi ký hết đồng.

Vị trí đang tuyển dụng

Đang cập nhật vị trí tuyển dụng