1. Chương trình học hướng tới sự phát triển toàn diện cho học sinh.

Chương trình học tiếng Anh

Chương trình học tiếng Việt

Chương trình học Kỹ năng sống

Chương trình nuôi dưỡng tâm hồn và giáo dục cảm xúc cho trẻ

Chương trình khám phá các chuyến dã ngoại lý thú & tham gia lễ hội vui nhộn

Chương trình Tiền Tiểu học (Dành cho các bạn 5 tuổi)

  • Cơ sở vật chất an toàn và phù hợp cho môi trường giao dục
  • Giáo viên có chuyên môn và nhiệt huyết
  • Nhà trường hướng tới mục tiêu:

“Giáo dục là nền tảng để phát triển con người và xã hội”